Thursday, December 16, 2010

അറിയിപ്പ്


കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ
നിഷ്ക്കളങ്ക ഹൃദയമുള്ള ആർക്കും പഞ്ചവർണക്കിളിയുടെ
കൂട്ടുകാരാവാം.പഞ്ചവർണക്കിളിയുടെ കൂട്ടുകാരയിരിക്കുംകഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്നത്

No comments:

Post a Comment